Algemene voorwaarden


Op de begeleidingstrajecten van Blik op Stress zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn opvraagbaar via contact@blikopstress.nl. Of vul het formulier op de contactpagina in.

Bij particuliere trajecten is met name Artikel 7 van belang.

Artikel 7. Verhindering van de cliënt

  1. Indien een cliënt verhinderd is deel te nemen aan de volgende, al geplande, counselingsessie, dient hij/zij dit zo snel mogelijk telefonisch of per email bij de counselor van Blik op Stress te melden.
  2. Als annulering van de sessie door de cliënt geschiedt binnen 24 uur voor aanvang van de counselingsessie, betaalt de cliënt 50% van deze counselingsessie. Annulering door de cliënt langer dan 24 uur voor aanvang van de counselingsessie is kosteloos.
  3. Indien er op een dusdanig korte termijn een sessie geannuleerd wordt, dat voor de counselingsessie al gemaakte kosten niet meer door Blik op Stress te annuleren zijn, dan zal Blik op Stress deze kosten factureren bij de eerstvolgende factuur.
  4. Indien er sprake is van een vooraf afgesproken aantal counselingsessies in het traject voor counseling, tellen de binnen 24 uur geannuleerde counselingsessies mee bij dit aantal sessies.
  5. Wanneer de cliënt tijdens de counselingsessie op eigen initiatief eerder besluit te vertrekken, blijft de gehele deelnamesom van deze sessie verschuldigd.